On-line resources for Translation

本文由 xujiajin2005-07-15 发表於 "多语种语料库" 讨论区

 1. xujiajin

  xujiajin 管理员 Staff Member

 2. 清风出袖

  清风出袖 高级会员

  谢谢!这东西太好了!
   
 3. mona

  mona 初级会员

  多谢大侠
   
 4. 网站无法解析。。。。