Call-for-papers: 27th North American Conference on Chinese Linguistics

CALL FOR PAPERSThe 27th North American Conference on Chinese Linguistics (NACCL-27) will be held at the University of California, Los Angeles, April 3-5, 2015.

The theme of the conference will be Integrating Chinese Linguistic Research with Language Teaching. Linguistic research and language teaching have generally been viewed as two separate types of academic endeavors, each with its own priorities and practices. While linguists have been preoccupied with uncovering patterns of language and building theories of language structure, rarely are they concerned with issues in language pedagogy. Language teaching practitioners, on the other hand, often encounter teaching and learning issues that are not readily addressed by theoretical linguistic research and find themselves in need of enriching their knowledge about the language for a better-informed pedagogy. We believe that it is time now that the integration of the two strands of academic endeavors be prioritized, for a number of reasons: a) truly insightful linguistic findings should find their value in applications such as language teaching, b) it takes tremendous effort and time to translate research into practical language teaching, c) language teaching can raise fundamental questions for linguistic research, and finally, d) the proliferation of Chinese language learning and teaching at the global level demands increased linguistic effort and synergy for a deeper understanding of the language and better pedagogies for language teaching.

Thus, the conference organizers seek two types of papers for presentation at NACCL-27:

1) Linguistic research cast with pedagogical implications;

2) Teaching and learning studies raising important issues for linguistic research.

<<<A pre-conference workshop for language teachers is being planned. Stay tuned as more information becomes available.>>>Abstract submission

Abstracts are invited for 30 minute presentations (including questions);
Abstracts no longer than a single page should be submitted to the conference email address: naccl27.ucla@gmail.com (i.e. NACCL27.UCLA@GMAIL.COM). Only electronic submissions are accepted;
The abstract should be in either plain text format or in MS Word format;
In the abstract, please give 2-3 keywords to identify some general research areas, e.g. phonetics/phonology, grammar, lexicon, semantics, discourse, pragmatics, corpus linguistics, historical linguistics, sociolinguistics, technology, character learning, teaching models, assessment, teaching materials, heritage language, teacher-student interaction, and so forth;
The abstract should have a cover page with the title of the paper, 2-3 keywords (see above), author's name, affiliation, contact information (including email). The abstract page should be an anonymous without any identifiable author information.


Key Deadlines

Abstract submission: Sunday, November 16, 2014.
Notice of acceptance: December 20, 2014


Organizer and Contact


Hongyin Tao
Department of Asian Languages and Cultures
University of California, Los Angeles
290 Royce Hall
Los Angeles, CA 90095-1504
USA
Email: naccl27.ucla@gmail.com / NACCL27.UCLA@GMAIL.COM
Tel: +1 (310) 794-8933

Conference website: http://chineselinguistics.org/Events/NACCL-27/
 
回复: Call-for-papers: 27th North American Conference on Chinese Linguistics

第27届北美汉语语言学会议征文通知(简体)
第27届北美汉语语言学会议(NACCL-27)将于2015年4月3-5日在洛杉矶加州大学(UCLA)举行。

本届年会的主题为「汉语语言学研究与汉语教学应用的整合」。大会在广邀汉语语言学各方面研究的同时,尤其侧重以下两方面的研究:

(1) 能够与汉语教学结合的语言学研究成果;

(2) 能够启发语言学研究的教学研究成果。

大会还将举办一个汉语教师培训会前工作坊,具体信息敬请留意。


摘要提交

? 会议发言应不超过30分钟(包括问答);

? 投稿摘要需限制在一页纸内。会议仅接受电子投稿,请将摘要发至电子邮件naccl27.ucla@gmail.com (NACCL27.UCLA@GMAIL.COM);

? 投稿摘要电子档应为纯文本格式或MS Word文档;

? 请在投稿摘要中注明2-3个关键词(例如:语音学/音系学,语法,词汇,语义,话语,语用,语料库语言学,历史语言学,社会语言学,教学科技手段,汉字学习,教学模式,评估,教学素材,课堂师生互动等);

? 摘要前请另附一页,标明摘要的题目、2-3个关键词(见上)、作者姓名、工作单位以及联系方式(含电子邮件地址)。摘要页需完全匿名。重要日期

? 摘要截稿日期:2014年11月16日,星期日

? 接受通知日期:2014年12月20日,星期六大会网址及联系方式

大会网址: http://chineselinguistics.org/Events/NACCL-27/

召集人:

陶红印

洛杉矶加州大学亚洲语言文化系

电子邮件: naccl27.ucla@gmail.com / NACCL27.UCLA@GMAIL.COM

电话: +1 (310) 794-8933


———————————————————————————————————————————————
第27屆北美漢語語言學會議徵文通知(繁體)

第27屆北美漢語語言學會議(NACCL-27)將於2015年4月3-5日在洛杉磯加州大學(UCLA)舉行。

本屆年會的主題為「漢語語言學研究與漢語教學應用的整合」。大會在廣邀漢語語言學各方面研究的同時,尤其側重以下兩方面的研究:

(1) 能夠與漢語教學結合的語言學研究成果;

(2) 能夠啟發語言學研究的教學研究成果。

大會還將舉辦一個漢語教師培訓會前工作坊,具體信息敬請留意。


摘要提交

? 會議發言應不超過30分鐘(包括問答);

? 投稿摘要需限制在一頁紙內。會議僅接受電子投稿,請將摘要發至電子郵件naccl27.ucla@gmail.com (NACCL27.UCLA@GMAIL.COM);

? 投稿摘要電子檔應為純文本格式或MS Word文檔;

? 請在投稿摘要中注明2-3個關鍵詞(例如:語音學/音系學,語法,詞匯,語義,話語,語用,語料庫語言學,歷史語言學,社會語言學,教學科技手段,漢字學習,教學模式,評估,教學素材,課堂師生互動等);

? 摘要前請另附一頁,標明摘要的題目、2-3個關鍵詞(見上)、作者姓名、工作單位以及聯繫方式(含電子郵件地址)。摘要頁需完全匿名。
重要日期

? 摘要截稿日期:2014年11月16日,星期日

? 接受通知日期:2014年12月20日,星期六大會網址及聯繫方式

大會網址: http://chineselinguistics.org/Events/NACCL-27/

召集人:

陶紅印

洛杉磯加州大學亞洲語言文化系

電子郵件: naccl27.ucla@gmail.com / NACCL27.UCLA@GMAIL.COM

電話: +1 (310) 794-8933
 
Những câu hỏi bộ lưu điện cửa cuốn là gì? cấu tạo của bộ lưu điện cửa cuốn, cách sử dụng… luôn là vấn đề mà nhiều người quan tâm hiện giờ.

b%E1%BB%99-l%C6%B0u-%C4%91i%E1%BB%87n-c%E1%BB%ADa-cu%E1%BB%91n-300x206.jpg

Bộ lưu điện cửa cuốn là gì?
 • Bộ lưu điện cửa cuốn hay còn gọi UPS là bộ phận cung cấp nhất thời điện năng nhằm duy trì sự hoạt động liên tục của các thiết bị sử dụng khi điện lưới gặp sự cố (như mất điện, tăng giảm điện áp, tần số quá giới hạn cho phép, sự cố khác…) trong một khoảng thời gian với công suất giới hạn theo khả năng của UPS.
Nguyên lí hoạt động của bộ lưu điện cửa cuốn
 • Rất nhiều người đã biết rằng bên trong UPS sẽ có ắc quy để tích điện, do đó chỉ cần biết đến thế là biết được nguyên lý hoạt động của bộ lưu điện một cách cơ bản nhất: Chuyển điện từ ắc quy sang thành nguồn điện cung cấp cho tải khi nguồn điện cung cấp ngõ vào cho UPS bị mất.
  Bên trong UPS có 1 hoặc nhiều ắc quy dùng để tích năng lượng điện. sử dụng một bo mạch có chức năng biến đổi điện một chiều ắc quy thành điện xoay chiều, và dòng điện xoay chiều này giao động tần số và điện áp thích hợp với yêu cầu dùng – tức thị 220Vac 50Hz/60Hz.
Nguyên lí hoạt động của bộ lưu điện cửa cuốn
 • Dùng bộ lưu điện UPS để tăng chất lượng nguồn năng lượng cấp thiết cho các thiết bị dùng điện.
 • Để cung cấp nguồn điện liên tục trong trường hợp nguồn chính bị ngắt đột ngột. bảo đảm dòng điện được lưu thông liên tục.
 • Làm tăng chất lượng nguồn điện phê chuẩn việc lọc và nắn lại các thay đổi đột ngột của điện áp. Chống lại hiện tượng quá tải cũng như ngắn mạch.
 • Tự động tắt máy trong trường hợp nguồn điện dự trữ sắp hết
 • Theo dõi trạng thái của nguồn điện, ghi lại các thông báo về các thay đổi của việc cung cấp điện.
 • Hiển thị các tham số của nguồn điện như điện áp, tần số, cũng như công suất tiêu thụ của thiết bị điện.
 • Đặt thời kì bật tắt cho thiết bị điện.
 • Trên đây là những chia sẻ của chúng tối về bộ lưu điện cửa cuốn. nhìn với những điều cần biết về bộ lưu điện cửa cuốn sẽ giúp độc giả chọn mua được bộ lưu điện cửa cuốn thích hợp với ngôi nhà và cửa cuốn của gia đình.
 
Back
顶部