PHaVE Phrasal Verb Dictionary

IDM cho Android là viết tắt của Internet Download Manager cho Android, một ứng dụng hỗ trợ download video, game, nhạc tốt nhất giờ cho Android. IDM apk cho Android chẳng những cải thiện tốc độ download, tự động bắt link mà áp dụng IDM apk còn sử dụng hoàn toàn miễn phí

Tính năng trong phan mem android IDM
- tăng tốc độ tải xuống bằng cách phân nhiều luồng (3 phần)
- lấy kết liên từ trình duyệt hoặc qua clipboard;
- hiện biểu trưng chương trình và tiến trình tải trên thanh thông tin;
- hiện cửa sổ danh sách tiến trình tải xuống trên quờ quạng cửa sổ ứng dụng khác;
- lưu các loại tập tin khác nhau ở những thư mục riêng biệt;
- âm thông tin và rung sau khi tải xong;
- nối tải sau khi mất kết nối hoặc khởi động lại chương trình;
- sao lưu danh sách tải xuống và thiết lập vào thẻ nhớ;
- có sẵn trình duyệt web trong vận dụng;
- sắp đặt thứ tự tải tập tin;
- quản lý website, và nhiều hơn nữa...
Trong phiên bản pro (không kèm quảng cáo):
- tải song song 3 tập tin;
- tăng tốc độ tải xuống bằng cách phân tối đa 9 luồng tải

IDM+android+1.jpeg
 
Back
顶部